kurs dla arborystów - foto2/s01.jpgkurs dla arborystów - foto2/s02.jpgkurs dla arborystów - foto2/s03.jpgkurs dla arborystów - foto2/s04.jpgkurs dla arborystów - foto2/s05.jpgkurs dla arborystów - foto2/s06.jpgkurs dla arborystów - foto2/s07.jpgkurs dla arborystów - foto2/s08.jpgkurs dla arborystów - foto2/s09.jpgkurs dla arborystów - foto2/s20.jpgkurs dla arborystów - foto2/s21.jpgkurs dla arborystów - foto2/s22.jpgkurs dla arborystów - foto2/s23.jpgkurs dla arborystów - foto2/s24.jpgkurs dla arborystów - foto2/s25.jpg


SZKOŁA ARBORYSTYKI

Obecnie mamy w ofercie kursy:1. KURS W ZAWODZIE ARBORYSTA – TREE WORKER

Szkoła Arborystyki firmy ARBOR organizuje kursy zawodowe w specjalności arborystyka z programem obejmującym podstawowe wiadomości związane z budową i czynnościami życiowymi drzew, techniki wspinaczki po drzewach, techniki pracy piłami ręcznymi, pilarkami łańcuchowymi, ratownictwo wysokościowe oraz procedury pomocy medycznej.

Dla większych grup możliwe jest zorganizowanie kursu w dowolnym rejonie Polski

Część teoretyczna prowadzona jest przez dendrologów, natomiast ćwiczenia w terenie prowadzą trenerzy, posiadający potwierdzone kwalifikacje arborystów i ratowników medycznych.

Kurs kończony jest egzaminem pisemnym oraz egzaminem praktycznym na drzewach. Osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym – otrzymują świadectwo ukończenia kursu arborysty (tree worker). Osoby, które nie zdały egzaminu – otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestniczenie w szkoleniu z możliwością zdawania egzaminu poprawkowego w terminie późniejszym. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

PROGRAM
 1. Podstawowe wiadomości z morfologii, anatomii i fizjologii drzewa
 2. Uszkodzenia, choroby i szkodniki drzew
 3. Reakcje drzew na cięcia
 4. Normy jakości
 5. Diagnoza stanu drzew
 6. Ocena ryzyka zawodowego
 7. Ratownictwo wysokościowe
 8. Procedury pierwszej pomocy
 9. Środki ochrony indywidualnej
 10. Sprzęt i narzędzia
 11. Techniki wspinaczki po drzewach
 12. Techniki pracy piłami
 13. Cięcia pielęgnacyjne
 14. Cięcia techniczne i ścinka sekcyjna